Enhagsvägen byggs om

TÄBY Gångbanorna på Enhagsvägen breddas och får kantsten. Dessutom ska rondellen bli tydligare och ojämnheter i marken tas bort. Syftet är att öka säkerheten.