Enhälligt ja till nya hyresrätter

I måndags kväll sa en enig församling i kommunfullmäktige ja till 95 nya hyresrätter i Larsberg.

Det var ett enigt kommunfullmäktige som sa ja till en ny detaljplan som gör det möjligt för John Mattson att bygga 95 nya hyresrätter i Larsberg.

Enligt den nya detaljplanen kommer det att byggas två hus med max sju våningar. I huset närmast centrumgången kan det byggas butikslokaler.

På platsen, Klockbojen 2 nedanför Larsbergsgången intill parken, finns idag en förskola som är utdömd på grund av fuktskada och ska rivas.

Alla partier var rörande överens om att det är ett bra ställe att bygga på.

– Här får man bra närservice utan att inskränka på naturområden. Jag tycker att staden ska fortsätta arbeta för detta på fler ställen, säger Patrik Sandström (MP).

Tor von Sydow (C) höll med.

– Den här gamla förskolan gör ingen glad. Det är bra för de som driver verksamheter om fler bor där. Det är helt rätt väg att gå, mer lägenheter behövs på ön, säger han.

Även Lidingöpartiet var för bygget.

– Lidingöpartiet är väl inte känt för att vilja bygga och utveckla men det här tycker vi är ett bra exempel på förtätning. Vi tror att det kommer att tillföra värden för hela området, säger Birgitta Sköld (LP)

John Mattson har gått med på att lämna två av de nya hyresrätterna till Lidingö stad för bostadssociala ändamål. Redan i dag hyr staden tio lägenheter av John Mattson, och nu blir det alltså 12.

– Det är jättebra och glädjande att John Mattson ökar antalet lägenheter, men behoven är mycket större. Det kan vara värt att tänka på för majoriteten innan man säljer Lidingöhem, säger Amelie Tarschys Ingre (L).