Enighet om att riva gamla bron

Bygga en ny bro eller renovera den gamla ­Lidingöbron är frågan. I dag tisdag tar tekniska nämnden sitt beslut.

Och enligt Mitt i Lidingö Tidnings rundringning kommer politikerna att rösta för att en ny bro byggs.

Den utredning som tekniska kontoret nyligen presenterade visade att det i princip blir billigare att bygga en ny bro än att renovera den gamla bron.

Detta underlag tycks nu politikerna på Lidingö tagit fasta på. Enligt Mitt i Lidingö Tidnings rundringning kommer tekniska nämnden att rösta för att en ny bro byggs under sitt möte i kväll tisdag. Det innebär att den gamla bron rivs.

Hans Grundell (L), ledamot i tekniska nämnden, är för att en ny bro byggs.

– Vi är positiva till en ny bro, det handlar om skattebetalarnas pengar och en ny bro är billigare på längre sikt. En ny bro behöver också bara ett begränsat underhåll dessutom ger en ny bro en bättre säkerhet och en bättre trygghet, säger han.

Ida Drougge (M), ordförande i tekniska nämnden, är också positiv till en ny bro.

– Vi föreslår en ny bro, främst för att det är mer lönsamt på lång sikt och att det ger fler valmöjligheter som att man kan bredda gång- och cykelvägen, säger hon.

Även Monica Hjerpe (S), Rickard Karlsson (KD), Christine Wallgren (MP) och Göran Tegnér (FP) i nämnden ställer sig bakom alternativet att bygga en helt ny bro.

Centern är mer reserverade men påpekar att de också är för en ny bro.

– Vi ställer oss bakom en ny bro, men vi har inte fått någon detaljerat underlag, ska man bygga en hög eller låg bro? SL vill nu inte bygga ett spår med Lidingöbanan via centrum och det kommer påverka valet av bro. En låg bro bör vara det mest tillämpliga, säger Kent Ivarsson (C), oppositionsråd.

I torsdags hölls ett medborgarmöte om brons framtid i Lidingö stadshus. Där visade tjänstemän och konsulter upp kostnadskalkyler och gav information om brons status. Kalkylerna visade att det är mer ekonomiskt lönsamt att bygga en ny bro i längden, även om de inte alltid var helt enkla att förstå från lekmannahåll.

Många av det 50-talet medborgare och kommunpolitiker som kom till mötet var dock mycket engagerade. Skaran ställde fråga på fråga tills tekniska chefen Pernilla Dufström fick avbryta frågestunden.

Magnus Key, civilingenjör, Lidingöbo och tidigare vd på JM var orolig över att politikerna måste ta det här beslutet för snabbt, och utifrån hastigt framtagna kalkyler.

Han tyckte dessutom att kalkylerna var oroväckande precisa med tanke på hur många faktorer som kan påverka kostnaderna för renovering respektive nybyggnation.

– Jag tror inte Lidingöborna är medvetna om hur det här beslutet tas, sa han.

En annan mötesdeltagare uppmanade kommunen att skjuta upp beslutet, men rekommenderade dem samtidigt att riva bron och bygga en ny.

– Jag är jämnårig med bron och vet att i vår ålder uppstår nya krämpor väldigt lätt, sa han.

En kvinna som presenterade sig som cyklist ställde frågor om ­själva planerna för hur en ny bro skulle kunna se ut. Hon hade hört att man tänkt sig en välvd bro vid en eventuell nybyggnation.

– Har ni tänkt på att det faktiskt är väldigt jobbigt för cyklisterna? sa hon.

I slutet av november kommer kommunfullmäktige ta det slutgiltiga beslutet i frågan.

Den gamla bron har nu spelat ut sin roll. Men vad som ska ersätta den är fortfarande oklart.

Fakta

Kostar 500 miljoner

Enligt Faveo Projektledning AB:s utredning kommer en renovering av gamla Lidingöbron kosta 300 miljoner kronor samt ytterligare 300 miljoner vart 25:e år.

En ny bro skulle kosta cirka 500 miljoner kronor, utan renoverings­kostnader under de första 50 åren.

En ny bro kan stå klar 2020.

I dag, tisdag, tar tekniska nämnden beslut om vilket alternativ som ska gälla.

I morgon onsdag tar kommunstyrelsen upp frågan.