Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Fakta

Enkät till 2 506 personer

Undersökningen är gjord av United minds på uppdrag av Trafiksatsning Stockholm.

2 506 personer i länet, i åldrarna 18–80 år, har deltagit.

Trafiksatsning Stockholm är samlingsnamn för en stor infrastruktursatsning av Stockholms stad, länsstyrelsen, landstinget, Trafikverket, SL och KSL.

Källa: Trafiksatsning

Stockholm