Enkäter om utbildning i Tyresö

TYRESÖ Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun ska gå till botten med vad föräldrar och elever tycker om skolor, förskolor och familjedaghemmen i Tyresö. Till en kostnad av nära en halv miljon kronor har kommunen därför anlitat företaget CMA Research för att undersöka saken fyra år framåt. Vissa elever och föräldrar ska få svara alla fyra åren, medan andra bara tillfrågas en gång. Både privata och kommunala enheter ingår i undersökningen.