Enkätresultat redovisas i kyrkan

KUNGSHOLMEN I kväll, tisdag, redovisar Kungsholmens preventionsenhet resultaten från årets Stockholmsenkät i Kungsholmens kyrka.

Enkäten, som presenterades i början oktober, visade att Kungsholmens unga både drack och rökte mest i innerstaden. Nästan varannan pojke i årskurs två på gymnasiet och var femte flicka i årskurs nio hade också testat narkotika.

Undersökningen i Stockholmsenkäten genomförs vartannat år med deltagande ungdomar från årskurs nio och årskurs två på gymnasiet. Totalt handlar det om 350 frågor kring alkohol, droger, trygghet och skolsituation.