”Enkelrikta Erik Segersälls gata”

ASPUDDEN Det är kaotiskt och trångt på Erik Segersälls gata, anser en invånare som nu skickat in ett medborgarförslag om att gatan bör ses över.

Aspuddsbon påpekar att gatan är trång på grund av parkerade bilar och den indragna ytan som finns för förskolan Grågåsen. Samtidigt, menar invånaren, är det mycket biltrafik på gatan och mycket gång- och cykeltrafik i båda riktningarna mellan Asp­uddsskolan och tunnelbanan.

Stadsdelsbon skriver att ett alternativ vore att enkelrikta gatan under vissa tider, och att få målade utrymmen för gång- och cykeltrafik. Skrivelsen har skickats vidare till trafikkontoret.