Enkelt åka till nytt jobbtorg

Gullmarsplan I våras beslutade arbetsmarknadsnämnden att starta två nya jobbtorg i söderort för unga som står utanför arbetsmarknaden och utbildningssystemet. Ett ligger i Skärholmen.

Nu föreslår arbetsmarknadsförvaltningen att det andra ska placerasnära Gullmarsplan, med motiveringen att det är en knutpunkt för bussar och tunnelbana, vilket gör det lättillgängligt.