Enkelt för unga att få tag i droger

Fler polisanmälningar – men kortare spaningsuppdrag. Det är modellen för Västerortspolisens knarkbekämpning, berättar Stefan Edin. 

Fler polisanmälningar – men kortare spaningsuppdrag. Det är modellen för Västerortspolisens knarkbekämpning, berättar Stefan Edin. 

Kontakter, nätköp och hem­odlat – tillgången på droger är stor. Men fler åker också dit, 53 narkotikabrott anmäldes i Sundbyberg i januari.

– Vi jobbar offensivt, säger Stefan Edin vid Västerortspolisen.

Nio cannabisplantor, odlingstält, våg, förpackningspåsar och 644 cannabisfrön. Fynden gjordes vid en husrannsakan hos en man i Hallonbergen sedan han smugglat in drygt två hekto cannabis och gripits efter en utlandsvistelse. Mannen dömdes nyligen till skyddstillsyn för narkotikabrott och narkotikasmuggling.

Hemmaodlingar av cannabis är ganska vanligt, berättar Stefan Edin, chef för Västerortspolisens narkotikasektion.

– Man odlar dels för eget bruk hemma i garderoben. Men vi ser också en ökning av mer industriella odlingar. Det är inte olagligt att köpa frön och utrustning så det är ju enkelt att börja.

I januari anmäldes 53 narkotika­brott i Sundbyberg. Snittet det föreg­ående halvåret låg på 26 anmälningar per månad. Men det är snarare en fråga om arbetssätt än att drogerna ökar, menar Stefan Edin. Det finns ett mål för Väster­ortspolisen att rapportera 3 000 narkotikabrott per år.

– Då kan man inte bedriva långa utredningar. Vi jobbar väldigt offensivt. Medaljen har ju två sidor, det blir fler anmälningar på bekostnad av längre spaningar, säger Stefan Edin.

Att fixa droger i Sundbyberg tycks inte speciellt svårt, i Stockholmsenkäten 2012 uppger 40 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet att de haft möjlighet att prova.

Tingsrätten dömde nyligen en Rissnebo i 20-års­åldern för att ha förvarat cannabis i portionspåsar i sin bostad, enligt tingsrätten med avsikt att sälja drogen vidare.

– Det är ingen gammal knarkare i skruttig bil som åker runt och säljer knark. Man säljer till jämnåriga kompisar i kretsen där man umgås, säger Stefan Edin.

Var fjärde elev i tvåan på gymnasiet i Sundbyberg svarar i enkäten att de tagit droger.

– Men i årskurs nio går det åt rätt håll. Andelen som provat narkotika minskar bland pojkarna och ligger stabilt bland flickorna, berättar Karin Hägglund, kommunens folkhälsoplanerare.

Roliga, drogfria aktiviteter, information i skolor och stödgrupper för ungdomar med missbrukande föräldrar ingår i det förebyggande arbetet.

– Det är jättebra att polisen anmäler fler narkotikabrott. Det som ser ut som en ökning kan i verkligheten leda till en minskning, menar Karin Hägglund.