Enklare att hjälpa flyktingar

Många Väsbybor har under flyktingkrisen på egen hand tagit initiativ för att hjälpa de många flyktingar som nu kommer till Sverige. Enligt kommunen har telefonen gått varm hos Väsby direkt där människor frågar hur de bäst kan hjälpa till.

Därför kallar kommunen till en minimässa i Messingen den 3 november med fokus på hur man som vanlig Väsbybo kan bidra. Under mässan kommer bland annat olika organisationer att berätta om sina projekt.

– Någon kanske vill bli familjehem eller engagera sig i språkcafé, säger Hanna Bäck, enhetschef på kommunen.