V: Pengar till ensamkommande används oriktigt

Ulla Hoffman (V) och Fredrik Sawesthål (M).
Ulla Hoffman (V) och Fredrik Sawesthål (M).
Ulla Hoffman (V).
Ulla Hoffman (V).
Fredrik Saweståhl (M).
Fredrik Saweståhl (M).
Kommunledningen i Tyresö får kritik för att statsbidrag till ensamkommande inte används som det är tänkt.
– Jag tycker det är så extremt cyniskt. Det drabbar ungdomar som går i skolan och har ingenstans att bo, säger Ulla Hoffman (V).

Tyresö kommun kommer få drygt 1,4 miljoner kronor i statsbidrag för ensamkommande ungdomar. Pengarna gäller för 2017 och första halvåret av 2018.

Exakt hur medlen ska användas är upp till kommunerna att avgöra. Men regeringens tanke med statsbidraget är att möjliggöra för ungdomar som rotat sig i kommunen att bo kvar, även efter 18-årsdagen. Till exempel för att avsluta pågående studier.

”Ledsen och besviken”

I Tyresö vill man använda pengarna till annat.

Jag förstår att enskilda individer hamnar i nått slags limbo, men staten måste ta den kostnaden, det är så regelverket är.

Fredrik Sawesthål (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tyresöbon och före detta riksdagsledamoten Ulla Hoffman (V)  är besviken.

– Jag blev väldigt besviken och ledsen, jag tycker det är så extremt cyniskt. För det drabbar ungdomar som går i skolan och inte har någonstans att bo, och ingen mat på lördagar eller söndagar.

”Täcker inte kostnaderna”

I Tyresö finns cirka 20 ungdomar som berörs av kommunledningens beslut. Totalt är 75 000 kronor beräknat till varje individ för hela perioden. I en interpellation frågar en av Ulla Hoffmans partikollegor, Inger Gemicioglu, hur kommunen ska hjälpa ungdomarna att stanna kvar i kommunen. Fredrik Saweståhl svarar att pengarna inte räcker för att täcka kostnaderna.

– Socialförvaltningen har uppfattningen att det inte räcker, de säger att det räcker till två till tre personer. Man måste skjuta till mellanskillnaderna för att ordna bostad till folk.

Socialförvaltningen får bestämma

Ulla Hoffman menar dock att pengarna räcker så att varje ungdom kan hyra ett rum.

– Så klart att pengarna kommer räcka. Politik är att vilja. Jag vill en sak med de här pengarna, Saweståhl vill en annan sak, säger hon.

Vad pengarna ska användas till istället är upp till socialförvaltningen att avgöra, enligt Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Jag förstår att enskilda individer hamnar i nått slags limbo, men staten måste ta den kostnaden, det är så regelverket är, säger han.

Finns det inte en risk för att ungdomarna går under jorden och försvinner om de inte får hjälp med bostad?

– Det här är och förblir Migrationsverket och statens ansvar, något annat kan inte finnas på kartan.