Ensamkommande kan förlora allt över en natt

Ensamkommande förlorar sina rättigheter som barn om de bedöms vara över 18 år.
Ensamkommande förlorar sina rättigheter som barn om de bedöms vara över 18 år.
Ensamkommande kan förlora allt över en natt efter en åldersuppskrivning. Någon har levt i över ett år på ett hem, fått kompisar och gått i skolan men om man bedöms vara över 18 år måste lämna allt.

Migrationsverkets åldersuppskrivning av ensamkommande påverkar både kommunen och de asylsökande. När ensamkommande söker asyl och uppger att de är minderåriga får de bo i boenden i kommunens regi och har tillgång till skola och annat som barn i Sverige har rätt till.

I samband med att asylbeslutet meddelas kan åldern skrivas upp av Migrationsverket. Om Migrationsverket då bedömer att ungdomarna är över 18 år kan de därför gå utanför kommunens försorg.

I Botkyrka är det 45 personer sedan årsskiftet som inte längre går inom kommunens försorg. I Salems kommun har de haft cirka 10 stycken ensamkommande som blivit uppskrivna i år.

– Åldersuppskrivningarna gör att man från en dag till en annan kanske måste flytta mellan olika boendeformer eller överflyttas till Migrationsverkets försorg, säger Karl Lindgren, Familjeenheten i Salems kommun.

Ibland har de levt i över ett år på ett hem, fått kompisar och gått i skolan. Över en natt har de gått från 16 till 18 plus och måste lämna allt de känner till.

– En del tycker att de har uppvisat tillräckligt bevismaterial att de är under 18 år och blir väldigt upprörda och ledsna, säger Jenny Vallin, chef på sektionen för ensamkommande barn och unga i Botkyrka.

Åldersuppskrivningen påverkar även kommunen genom att det är svårt att planera gällande målgruppen både antalet placeringsplatser i olika kategorier samt personalmässigt.

– Vi får inte återsöka placeringskostnaden för uppsägningstiden om ungdomen skrivs upp över 18 år och är asylsökanden, det påverkar kommunen negativt och ekonomiskt, säger Karl Lindgren.