ANNONS

Ensamkommande i Väsby får hjälp att hitta bostad

Lisa Hofverberg, diakon i Hammarby församling.
Lisa Hofverberg, diakon i Hammarby församling.
Hammarby församling får statsbidrag för att hjälpa ensamkommande ungdomar i Väsby att bo kvar i kommunen. Målsättningen är att hitta boende åt minst 20 ungdomar och erbjuda hyresersättning till värdfamiljer.
ANNONS

Hammarby församling har länge arbetat med gruppen ensamkommande i Väsby, bland annat genom att anordna språkcaféer och ha stöd- och samtalsgrupper för att hjälpa ungdomarna in i samhället. Flera församlingsmedlemmar har även öppnat upp sitt hem.

– Det är drygt tio familjer i Väsby och Sollentuna som ställt upp ideellt, säger Lisa Hofverberg, diakon i Hammarby församling.

Värdfamiljer erbjuds hyresersättning

Den siffran hoppas man nu fördubbla. Väsby kommun har fått cirka fem miljoner kronor i statsbidrag, av vilka församlingen kommer förmedla 590 000 kronor för att hjälpa ungdomar som rotat sig i Väsby att bo kvar i kommunen. Statsbidraget är öronmärkt för målgruppen och lejonparten av bidraget ska gå till att ge ekonomiskt stöd till värdfamiljerna.

– Det har varit svårt att hitta nya värdfamiljer, det är inte så enkelt att öppna upp sitt hem. Kommunen har det största ansvaret men vi är med och hjälper med en del och med det här bidraget hoppas vi att det kan bli lättare. Det kan vara för en kortare eller längre period, säger Lisa Hofverberg, och fortsätter:

– De som öppnat upp sina hem hittills har blivit positivt överraskade över hur bra och enkelt det går.

Många har fyllt 18 år

Sedan den stora flyktingvågen 2015 har tiotusentals unga sökt asyl i Sverige. Under den många gånger långa asylprocessen har flera av dem hunnit fylla 18 år eller fått sin ålder uppskriven. Kommunen har då inte längre rätt till ersättning för deras boenden. I stället erbjuds ungdomarna boende på Migrationsverkets anläggningar för vuxna.

– Boendena de erbjuds är ofta i Kiruna eller Boden, det är där det finns plats just nu. Men många har under processen hunnit rota sig i Väsby och går i skola här, så i stället väljer de att bo kvar, säger Lisa Hofverberg.

Den 18 december klockan 18 håller församlingen ett informationsmöte i Vilunda församlingshem.

ANNONS