ANNONS

Lagen ger ensamkommande sista hoppet: ”Är i limbo”

Asylsökande demonstrerar mot utvisningar.
Asylsökande demonstrerar mot utvisningar.
Flera ensamkommande flyktingar i Upplands-Bro söker nu uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.
– Som det är nu har varken staten eller kommunen ansvar för dem, säger Linda Fidjeland på Frivilliga Familjehem.
ANNONS

Linda Fidjeland på Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro har hjälpt flera ensamkommande ungdomar att söka asyl. Avslagen har överklagats, men efter tredje domslutet måste flyktingarna lämna landet – fram tills nu. Den nya gymnasielagen öppnar upp en dörr att söka uppehållstillstånd för studier.

Är i limbo

– När de inte längre är asylsökande har inte staten något ansvar längre. Kommunen har generellt ansvar för människor som vistas i kommunen. Det handlar om akut nödhjälp, men man har inget formellt ansvar för dem som söker uppehållstillstånd, säger Linda Fidjeland.

Hittills har Frivilliga Familjehem fått bidrag från kommunen för de som söker asyl, men det är oklart om den nya gruppen sökande kommer innefattas av stödet.

– En månad betalade själv hyran för två ungdomar.

Genom statens kompensation kan kommunerna betala ut dagersättning på 75 kronor – men det räcker knappast till ett boende.

Riskerar att bli hemlösa

Linda Fidjeland menar att den nya lagen inte är genomtänkt. Att den endast lämpar sig för ungdomar från bemedlade länder som vill studera i Sverige.

– Man utgår ifrån att de ska klara sig själva.

Om inte kommunen rycker in riskerar nu tre som tidigare fått hjälp av Frivilliga Familjehem att bli hemlösa.

ANNONS
Fakta

Nya gymnasielagen

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli. De ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna har till och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier. Vid uppehållstillstånd omfattas dessa ungdomar även av kommunersättningsförordningen.

Källa: Migrationsverket
ANNONS