Ensamkommande kan få boende i Ursvik

Ankomstboendet.
Ankomstboendet.
Staden ska se över om man kan bygga bostäder åt ensamkommande flyktingbarn i lokalerna ovanpå ankomstboendet i Ursvik.

Just nu görs en översyn av lokaler i Sundbyberg som kan lämpa sig för bostäder åt ensamkommande flyktingbarn.

En idé är att iordningställa ett boende ovanpå ankomstboendet i Miloområdet i Ursvik.

– Det finns lokaler där som ganska enkelt skulle gå att göra om till 15-20 platser för ensamkommande, säger Josefin Malmqvist (M), ordförande för social- och arbetsmarknadsnämnden.

Hur stort Sundbybergs behov av bostäder är för ensamkommande flyktingbarn är oklart eftersom att prognoserna varierar. Prognosen på 80 barn under 2016 kan ändras.

– Vi står inför ett ökat mottagande, ingen vet exakt hur många som kommer. Vi vet bara att det kommer fler barn och att vi behöver få till fler boendeplatser i år. Vi har ett antal idéer på lokaler, säger Josefin Malmqvist.