Ensamkommande fick rätt mot kommunen

Linda Fidjeland har hittills överklagat åt tre ungdomar i Upplands-Bro.
Linda Fidjeland har hittills överklagat åt tre ungdomar i Upplands-Bro.
Linda Fidjeland är medlem i föreningen Frivilliga familjehem i Upplands-Bro.
Linda Fidjeland är medlem i föreningen Frivilliga familjehem i Upplands-Bro.
En ensamkommande flykting har fått rätt mot Upplands-Bro kommun. Han tvingades lämna sitt familjehem på grund av att hans ålder skrevs upp, men nu måste kommunen fortsätta ge bistånd. I torsdags kom domen i förvaltningsrätten.

– Jag har överklagat åt tre killar hittills. Det här är det första fallet som prövas i domstol, säger Linda Fidjeland. Hon är medlem i föreningen Frivilliga familjehem i Upplands-Bro, som arbetar för att ensamkommande ungdomar ska kunna stanna i kommunen under asylprocessen.

Nu har den överklagande fått rätt i Förvaltningsrätten i Stockholm. Det innebär att kommunen måste fortsätta ge bistånd åt honom. Det hela började den 10 augusti 2017, då han kom som ensamkommande flyktingbarn och därför placerades i familjehem av socialnämden i Upplands-Bro. Enligt handlingar från hemlandet var han då 16 år gammal. Men när Migrationsverket skrev upp hans ålder till 18 år tvingades han lämna boendet. Sedan dess har han bott i ett frivilligt familjehem på ideell basis.

– Kommunen är skyldig att göra en egen åldersbedömning. Men här man hänvisat till Migrationsverket vilket är felaktigt, säger Linda Fidejland.

Hon menar att beslutet kan ha stor betydelse för många ensamkommande asylsökande ungdomar, som tvingats lämna kommunernas boenden med hänvisning till Migrationsverket. 

– Vi får se hur kommunen agerar i de andra fallen. Om man ändrar sina beslut eller skickar vidare till förvaltningsrätten, säger hon.

Förvaltningsrättens motivering

Att den överklagande inte förmått göra det sannolikt att han är underårig i Migrationsverkets prövning, innebär inte att han lämnat vilseledande uppgifter inför nämndens placeringsbeslut, menar Förvaltningsrätten i Stockholm. ”Det finns inte heller stöd i utredningen i övrigt för att nämndens placeringsbeslut den 10 augusti 2017 grundats på vilseledande uppgifter”, står det skrivet i domen.

Fakta

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Kommunen har ansvar för att ensamkommande barn placeras i lämpligt boende. För barn som bor i ett boende som kommunen ordnar får kommunen ersättning från staten. för För familjehem är det omkostnader samt arvode (inklusive sociala avgifter) som ersätts. Barn som ansöker om asyl har vid behov även rätt till försörjning i form av dagersättning och särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande.

Källa: Socialstyrelsen