Enskede skola ska byggas ut för 200 miljoner

Enskede skola är hundra år gammal.
Enskede skola är hundra år gammal.
Snart slipper eleverna på Enskede skola vara utspridda i olika annex. Nu ska skolan byggas ut för 218 miljoner kronor och ha plats för över 1 000 elever.

Den hundraåriga skolan i hjärtat av Gamla Enskede ska både rustas upp och byggas ut. Eleverna ska i framtiden skippa vara utspridda i annex runt om i området.

Barnen tog första spadtaget till ny skolgård

Enskede skola har idag en kapacitet för 940 elever varav 270 går i tillfälliga lokaler. Eftersom skolan har utspridda lokaler och elevantalet i högstadiet kommer att öka, enligt prognosen vill utbildningsförvaltningen säkerställa att det finns en permanent kapacitet på skoltomten.

Skolan kommer därför att byggas ut med 365 elevplatser till totalt 1 038 platser i tre paralleller F-6 och fem paralleller 7-9.
Enskede skola byggdes mellan 1915 och 1923 och huvudbyggnaden uppfördes efter samma ritningar som Örby skola och Långbrodalsskolan. I Enskede kompletterades huvudbyggnaden med fyra flyglar. Skolbyggnaden är grönklassad enligt Stadsmuseet.

Trots att skolbyggnaden är kulturhistoriskt värdefull behöver den byggas om för att klara dagens pedagogiska behov och kravet på tillgänglighet. Fyr nya hissar ska installeras. Matsalen och köket är underdimensionerade och omvandlas i förslaget till samlingssal och hemkunskapssalar.

Den planerade nybyggnaden blir i fem våningar och kommer förutom klassrum att rymma idrottssal och skolmatsal.

Utbyggnaden ska vara klar till skolstarten höstterminen 2020. Utbildningsnämnden fattar beslut nästa vecka.