På Enskede skola är det mobilfritt hela dagen

På Enskede skola har man sedan ht17 infört mobilförbud.
Här förvaras elevernas mobiler under dagen.
På Enskede skola lämnar eleverna ifrån sig mobilen på morgonen och hämtar den när skoldagen är slut. Från och med det här läsåret gäller det även högstadiet.
– Vi pratar mer och har kommit närmare varandra, säger Lina Engerstam Malm, som går i klass 9B.

Mobiler i skolan är en het fråga. Både politiker och forskare har den senaste tiden debatterat om de ska förbjudas i skolan eller inte. Även den ökade psykiska ohälsan bland unga har kopplats till skärmstress.

På Enskede skola råder helt mobilfria skoldagar.

Högstadieeleverna lämnade tidigare ifrån sig sina telefoner under lektionstid, men från och med det här läsåret är de utan sina telefoner även på rasterna.

– När vi går in i klassrummet på morgonen står läraren med en låda och samlar in alla telefoner. Sedan låser de in dem i ett skåp. Efter att sista lektionen är slut får vi hämta dem, säger Lisa Herstedt.

Lina Engerstam Malm och Lisa Herstedt går på Enskede skola. Foto: Anna Z Ek

Lisa och hennes kompis Lina går i klass 9 B. Tjejerna jublade inte direkt över mobilförbudet när de fick reda på det under sommarlovet.

– Jag tänkte NEJ! Jag kollar ju på mobilen hela tiden och pratar med kompisar. Men efter ett tag började jag gilla det utan att jag ville erkänna det. Det var ganska skönt att inte ha den hela tiden, säger Lina Engerstam Malm.

Jag tänkte NEJ! Jag kollar ju på mobilen hela tiden och pratar med kompisar.

Lina Engerstam Malm, 9B på Enskede skola

Att klara sig utan telefonen har även påverkat tjejerna utanför skolan.

– Man vänjer sig vid att inte ha den hela tiden. Det blir lättare att inte hålla på med mobilen under familjemiddagar och så, säger Lina.

Vad är den största skillnaden nu jämfört med tidigare?

– Vi har börjat prata mer med varandra. Förut satt vi i matsalen och skickade bilder till varandra på Snap eller spelade. Vi har kommit närmare varandra säger Lina.

Lisa håller med.

Inte bara positivt

Men det finns också jobbiga sidor med att inte vara uppkopplad.

– Det värsta är när man har en konversation med en kompis på väg till skolan och sedan kan man inte svara på åtta timmar, säger Lisa.

Man har en konversation med en kompis på väg till skolan och sedan kan man inte svara på åtta timmar

Lisa Herstedt, 9B på Enskede skola

– När jag har mobilen i fickan tittar jag på den varannan sekund för att se om det har hänt något, nu kan jag inte det, säger Lina.

Rektorn märker skillnad

Det är just ökad koncentration och närvaro i undervisningen som var motivet bakom skolans beslut.

– Vi upplevde att koncentrationen var bättre i årskurs 6 än i sjuan. Mobiler kan vara stor tillgång i undervisningen, men nu bestämmer läraren när och hur de ska användas, säger Sofia Stenberg, rektor på Enskede skola, och fortsätter:

– Vi diskuterade det här med elevrådet i ett år innan vi genomförde det. De var inte glada över det, men vi valde att gå vidare ändå.

Enligt Sofia Stenberg märks det stor skillnad på skolan.

Under min tid på skolan har jag inte tidigare sett nior vara ute och spela fotboll på rasten, men det gör de idag.

Sofia Stenberg, rektor Enskede skola

– Tidigare rörde sig högstadieeleverna väldigt lite, de satt bakom sina skärmar i uppehållsrummet. Nu pratar de med varandra i matsalen och det har blivit mycket trevligare stämning. De spelar biljard och kort och är ute mer på skolgården. Under min tid på skolan har jag inte tidigare sett nior vara ute och spela fotboll på rasten, men det gör de idag. I höstas blev det till och med så mycket bollsport på skolgården att vi fick införa en bollfri zon, säger Sofia Stenberg.

Skolan ser även positiva effekter när det gäller nätmobbning.

– Vi har inte fått in ett enda ärende om nätkränkning det här läsåret, tidigare hanterade trygghetsgruppen flera per år. Det pågår säkert ändå, och vi arbetar givetvis förebyggande, men nu sker det i alla fall inte under skoltid. Om det beror på att vi har mobilfri skoldag är svårt att veta.

Lina och Lisa på sitt favoritställe på skolan. Här sitter de ofta och pratar med varandra. Foto: Anna Z Ek

Några elever har vägrat att lämna ifrån sig sina mobiler och där för skolan en dialog med hemmen.

Färre protester än befarat

Det har dock blivit mindre problem och protester än vad Sofia Stenberg befarade.

– Man måste tänka på att mobilen är som en kroppsdel för många unga. Jag är själv mobilberoende och vet hur svårt det är att vara utan den. Men vi ser så många positiva effekter som ökad koncentration och närvaro och att eleverna rör på sig mer. Jag tror att fler skolor skulle våga ta det fullt ut.

Mobilförbud i de flesta av stadsdelens skolor

Fakta

Skolorna som bestämmer

Idag är det upp till skolorna och rektorerna att sätta sina egna regler kring mobiltelefoner.

Hösten 2016 gav Skolinspektionen klartecken för att skolorna får förbjuda mobiltelefoner i skolan – om eleverna får vara med i processen att ta fram reglerna. Saken prövades efter att en förälder anmält ett mobilförbud på en skola i Orsa.

I Frankrike infördes ett nationellt förbud mot mobiltelefoner i skolan, även på rasterna, i höstas.