ANNONS

Enskede värdshus blir bostadsrätter

Restaurangen kommer att vara kvar i bottenvåningen på det nya huset.
Restaurangen kommer att vara kvar i bottenvåningen på det nya huset.
Så här kan det nya huset se ut.
Så här kan det nya huset se ut.
Enskede värdshus kan rivas och ersättas av ett nytt hus med 95 bostadsrätter.
Restaurangen kommer att finnas kvar i bottenvåningen.
– Det är vår chans att överleva under byggnationen av Bägersta byväg , säger ägaren Tomas Strandberg.
ANNONS

Enskede värdshus kan komma att ersättas av ett flerbostadshus i 5 våningar. Ägaren Tomas Strandberg har nämligen ansökt om att få riva huset och istället bygga ett hus med 95 bostadsrätter.

Enligt förslaget kommer dock kvarterskorgen Enskede värdshus att finnas kvar och fortsätta driva sin verksamhet i bottenvåningen på det nya huset. På innergården föreslås en uteservering inrymmas med sydvästläge.

– Det är vår chans att överleva. Det kommer att bli 600 bostäder utanför vår entrédörr. Folk kommer hit för 50-årsfester och står utanför och dricker ett glas mousserande. Det tror inte jag att de vill göra om det är byggkranar och presenningar utanför, säger Tomas Strandberg, som driver restaurangen tillsammans med sin bror.

Så gott som alla lunchgäster är bilburna och parkeringsplatserna kommer att försvinna när bostäderna byggs.

600 lägenheter och 35 radhus ska byggas

Stadsbyggnadsnämnden beslutade förra året om start-pm för projektet Bägersta Byväg som omfattar 600 lägenheter och 35 radhus. Det här förslaget kommer att ingå i samma projekt.

– Det går inte att stoppa utvecklingen, men man får försöka göra något positivt av den, säger Tomas Strandberg.

Nu väntar en osäker tid tills staden har beslutat om man vill gå vidare med planerna.

– Det här är ett stort beslut och det kommer att bli en tuff period. Byggtiden kommer säkert att vara i tre år.

Vad säger du till de Enskedebor som är oroliga över att det nya huset inte ska passa in?

ANNONS

– Stockholm behöver bostäder, folk måste ha någonstans att bo. Ingen vill att det ska byggas framför deras dörr. Jag bor själv bredvid och har bott på fältet i nästan hela mitt liv. Skulle det här projektet bli av så kommer jag att göra allt för att se till att värdshuset återskapas till en gemytlig krog.

Staden räknar med att få in 100 miljoner kronor på försäljningen av marken. Parkering ska i huvudsak lösas i garage.

På platsen finns bland annat en boule- och volleybollplan. Volleybollplanen föreslås bli flyttad till den platsen där bouleplanen är belägen idag.
Exploateringskontoret anser att de föreslagna bostäderna kan bidra till en starkare koppling mellan Enskedefältet och den planerade bebyggelsen på Årstafältet. Kontoret ser också positivt på att Enskede Värdshus, som är en omtyckt och välbesökt kvarterskrog, med detta förslag kan fortsätta att bedriva sin verksamhet.