Enskedebo fick juridikpris

ENSKEDE Enskedebon Erica Karlsson har tilldelats ett juridikstipendium på 17 000 kronor.

Erica Karlsson har en juristexamen från universitetet i Lund och gästforskar i dag i Australien.

Hon får stipendiet, som delas ut av juristbyrån Familjens Jurist, för sin examensuppsats som behandlar frågan om i vilken utsträckning svensk domstol tar hänsyn till barnets bästa vid olovliga bortföranden.