Enskedefältet kan få studentlägenheter

Enskedefältet kan få 160 mindre lägenheter för studenter och unga. Bostäderna ska byggas på parkyta nära Sockenplans tunnelbanestation.

Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på detaljplan för 160 mindre lägenheter för studenter och unga på Enskedefältet. Bostäderna ska byggas på parkyta nära Sockenplans tunnelbanestation. Marken ligger i anslutning till äldre bostadshus från 1940-talet.

Huset planeras att bli mellan 3 och 5 våningar höga, med totalt 160 hyresrätter. Två hus är inom kvarteret Fjärdingsmannen och ett inom fastigheten Enskede Gård 1:1. En kulturhistorisk klassificering ska göras av omkringliggande lamellhus från 1940-talet. De nya husen ska smälta in i den äldre bebyggelsen och huskropparna blir relativt smala. Dessutom vill man skapa gröna fasader genom att anlägga anordningar för klängväxter.

Stadsdelsförvaltningen är överlag positiv till förslaget och anser att läget är bra och kollektivtrafiknära. Placeringen vid tunnelbanestationen ger möjlighet till att sänka parkeringsantalet och istället satsa på cykelparkering.

Förvaltningen anser dock att det bullerutsatta läget kan uppfattas som problematiskt, främst för det hus som är i den södra delen av området, mellan Enskedevägen och tunnelbanespåret. Förvaltningen anser därför att det är bra med de hastighetsbegränsningar på Enskedevägen som nämns i förslaget, och att det är viktigt att bevara de träd som finns. Förvaltningen uppskattar också att planen möjliggör ett parkstråk mellan Enskedevägen och tunneln under tunnelbanan.