Enskedevägen kan bli stadsgata

Enskedevägen kommer att få en mer central roll i och med omvandlingen av Slakthusområdet.
Enskedevägen kommer att få en mer central roll i och med omvandlingen av Slakthusområdet.
Enskede-Årsta-Vantör kommer att växa ihop med Södermalm när tusentals nya bostäder skapas, tunnelbanan byggs ut och nya stadsdelen Söderstaden tar form, enligt förslaget till ny översiktsplan.
Enskedevägen och Årstabergsvägen kan omvandlas till stadsgator där cykel- och gångtrafik står i fokus i stället för biltrafik.

Gör om tråkiga trafikleder till stadsgator, däcka över vägar och bygg trevligare stadsdelscentrum. Mitt i kan nu avslöja stadens nya recept för att bygga ut och ihop Stockholm.

Södermalm och söderort växer ihop genom det nya området Söderstaden (Gullmarsplan, Slakthusområdet, Globen). 4 000 bostäder planeras i det nya Slakthusområdet som också är tänkt som ett nöjes- och kulturkluster. Det står att läsa i förslaget till stadens nya översiktsplan.

När den nya tunnelbanan är utbyggd kopplas grön tunnelbanelinje 18 till blå linje. Globen och Enskede gårds stationer ersätts med en ny station som anläggs i Slakthusområdet. I och med överenskommelsen om utbyggd tunnelbana har staden förbundit sig att bygga tusentals nya bostäder.

– Enskedevägen kommer att få en mer central roll i och med omvandlingen av Slakthusområdet, den kommer att vara mycket mindre präglad av bil och mer av stadsmiljö med bredare gång- och cykelbanor och handel och bostäder längs med gatan, säger Martin Edfelt, enhetschef på stadsbyggnadskontoret.

Den omvandlingen gör att bullerplanket längs med sträckan i Gamla Enskede kan komma att försvinna.

När Årstastråket och Årstafältet byggs kommer Årstabergsvägen och Åmänningevägen också att omvandlas till stadsgator enligt den nya planen. På Johanneshovsgatan har processen redan börjat i och med planeringen av nya Bolidenplan.

Den hårt trafikerade Nynäsvägen kan på sikt omvandlas till stadsboulevard.

– Historiskt var det en paradgata som kopplade ihop söderort med Södermalm och det är eftersträvansvärt på sikt. Då måste vi hitta lösningar på de tunga transporterna, men det ska fortsatt vara en kapacitetsstark led, säger Martin Edfelt.

Delar av Nynäsvägen kan även överdäckas på sikt, enligt stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S). Läs mer om det här.

Staden kommer också att fokusera extra resurser på Hagsätra-Rågsved. Områdena ska bli attraktivare och staden ska få byggherrar att våga satsa där genom att ta ett helhetsgrepp och det kan bli 3 000 nya bostäder, service och samlingslokaler. Områdena kommer att förtätas i kollektivtrafiknära lägen, på markparkeringar och längs befintliga gator som Rågsvedsvägen, Sköllerstagatan, Vintrosagatan, Hagsätravägen och Bjursätragatan.

I Älvsjö-Örby finn stänkår på att bygga 10 000 bostäder vid Stockholmsmässan. Men det återstår många trafikfrågor att lösa först, bland annat Huddingevägen.