Entréavgiften till simhall föreslås höjas

Simhall.
Simhall.
Sundbyberg vill höja taxorna på Sundbybergs simhall.

Förslaget, som ska behandlas i kultur- och fritidsnämnden, är att entréavgiften för vuxna höjs från 70 till 80 kronor.

En tia föreslås även läggas på för studenter och pensionärer.

Även rabattkorten och årskorten kan höjas. Förslaget är att kostnaden för inträde under ett år höjs från 2 000 till 2 200 kronor.