ANNONS

Entreprenör i Tyresö: Social nytta som ledord

Carina Berg, Marina Pak och Johanna Lavett vid vandrarhemmet Lilla Tyresö.
Carina Berg, Marina Pak och Johanna Lavett vid vandrarhemmet Lilla Tyresö.
Fler startar företag i Tyresö. Grow Tyresö med samhällsnytta som ledord är ett. Tack vare dem har fler dragit igång.
– Man måste ha kraft och orka vara där för deltagarna, säger Johanna Lavett som är en av grundarna.
ANNONS

Johanna Lavett och Jessica Westling startade Grow Tyresö hösten 2015. Företaget har ett nära samarbete med Lilla Tyresö vandrarhem som Johanna äger sedan 2013.

– Det bästa för mig är vilken bra kombo det här har visat sig vara. För Jessica är det att hon får jobba med det hon brinner för, att hjälpa och coacha. Och så gör vi någonting som är viktigt för samhället, säger Johanna.

Skapa samhällsnytta

Grow Tyresö är ett socialt företag. Det innebär att verksamheten handlar om att skapa samhällsnytta. Man erbjuder arbetsträning för de som hamnat utanför arbetsmarknaden, till exempel på grund av sjukdom.

– Vi använder vandrarhemmet som plattform för arbetsträningen och arbetsleder deltagarna i arbetsuppgifter som vi skötte själva förut, berättar Johanna.

Det handlar om sådant som städning, servering, trädgårdsarbete och incheckning.

– Det är väldigt varierande, säger Carina Berg, en av de tio som arbetstränar.

Får arbetsträna

Carina Berg och Marina Pak arbetstränar fem–sex timmar om dagen.

– Jag vill ta reda på hur mycket jag klarar av, och vilka arbetsuppgifter jag kan utföra. Jag har inte bara kognitiva nedsättningar utan även fysiska, som dålig balans, säger Marina som har haft en hjärnblödning.

Jessica jobbar mycket med gruppmöten, dagliga avstämningar och aktiviteter för deltagarna, med målet att arbetsträningen ska kännas så lik en anställning som möjligt. Uppdraget är att få in folk i arbete, se hur mycket de orkar arbeta eller om de inte kan arbeta alls.

ANNONS

Johanna poängterar att det inte rör sig om någon gratis arbetskraft för vandrarhemmet, utan att man hjälper deltagarna. Vandrarhemmet köper tjänster av Grow Tyresö, som även får ersättning från Arbetsförmedlingen. Eventuella vinster återinvesteras i verksamheten.

Bara positivt

Johanna kan inte se något negativt med att driva Grow Tyresö.

– Det finns en personlig del i det, att man måste ha kraft och ork. Många som kommer hit mår dåligt och man måste vara där för dem. Men annars finns det bara saker att vinna.

Grow Tyresö och Lilla -Tyresö har även möjliggjort för människor i närheten att starta egna verksamheter, såsom äppelmusteriet 135 äpplen som håller till i vandrarhemmets gamla verkstad, och en tjej som har dragit igång biodling på tomten.

– Det finns många små och medelstora företag i Tyresö. Vi är rätt så företagsamma, säger Johanna.

Läs om andra företagare i Tyresö: 

Möt trubadören som håller föreläsningar

Webbentreprenör med företaget på fickan

Tyresös företagslots ger råd

Fakta

Så många startade företag

1375 företag startades i Tyresö mellan den 1 januari 2013 och den 30 september 2016.

41-50 är den vanligaste åldersgruppen bland nyföretagarna. Den nästa vanligaste är 31–40 år.

18 blev Tyresös placering i Svenskt Näringslivs senaste rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Källa: Tillväxtanalys
Fakta

Expertens bästa tips

Anette Klingeborn Skoglund, affärsrådgivare på Nyföretagarecentrum i Tyresö, , ger sina bästa tips på hur du lyckas med ditt företag:

Ge det tid. Att driva företag vid sidan av sitt heltidsarbete är svårt.

Var envis och uthållig. Företag tar tid, kraft och pengar. Envisheten är därför din bästa vän.

Tro på din idé. Om du ska kunna övertyga kunder, samarbetspartners och finansierar att jobba med dig måste du brinna för det du gör.

Utgå från din närhet. Det nätverket du behöver finns oftast närmare än vad du tror. Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt, utan börja i ditt närområde.

Se till att ha finansiering. Den första tiden kommer intäkterna och möjligheten att ta ut lön vara små.

Byt perspektiv. Försök att se vad du kan bidra med i samhället, vad saknas? Hitta det unika som du kan bidra med.

Vänd motgångar till något bra. Se det som en sporre och lär av dina misstag. Vad kan jag göra bättre? Skruva, justera och tänk om.

Våga be om hjälp. Fokusera på det du är bra på och delegera sådant som du behöver hjälp med. Ta hjälp av proffs när du behöver det.

Fokusera på kunderna. Utan kunder, inget företag. Det måste finnas efterfråga på det du vill sälja. Utgå alltid ifrån kundernas efterfrågan eller behov.

Nätverka. Det finns mängder med utbildningar, starta eget-kurser och frukostträffar – ofta är de gratis. Anmäl dig på olika aktiviteter och knyt kontakter. Men glöm inte att vara hemlig med dina goda idéer innan du förverkligat dem så att inte någon annan hinner före.

…andra fakta:

Bygg/anläggning, handel/service/motorfordon och juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet är de vanligaste branscherna bland nya företag i Tyresö.

Nästan dubbelt så många män som kvinnor startar företag.

Källa: Tillväxtanalys