Ny sjökabel planeras från Stäket

STÄKET Lantmäterimyndigheten har begärt att Järfälla kommunen yttrar sig om en ny sjökabel mellan Stäket och Stora Essingen.

Anmälan handlar om upplåtelse av ledningsrätt för att anlägga, underhålla och förnya ledningen.

Kommunen har till den 25 maj på sig att svara.