Ingen ersättning vid katastrof – SLL kritiskt

Svenonius och traumapatient
Svenonius kritisk mot att landsting inte ska få ersättning vid evakueringar och trauman.
Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) är kritisk mot att landsting inte ska få ekonomisk ersättning från staten vid en evakuering till Sverige.
– Den senaste stora evakueringen var tsunamin 2004. Då var det Stockholms läns landsting och Karolinska som tog emot flest patienter, säger Irene Svenonius (M).

Regeringen och Socialdepartementet har just nu ett lagförslag om ersättning vid ”nationell evakuering” ute på remiss.

Det handlar om tillfällen då många människor samtidigt evakueras till Sverige på grund av en naturkatastrof, terrorattack eller militär konflikt.

Förslaget innebär bland annat att kommuner ska få ersättning från staten för sociala insatser som de behöver utföra vid mottagandet.

Detta förvånade oss stort

Samtidigt görs bedömningen att landsting inte behöver ekonomisk ersättning för hälso- och sjukvård.

– Detta förvånade oss stort då både kommuner och landsting har ett stort ansvar när en nationell evakuering ska äga rum, säger Irene Svenonius (M).

Den styrande Alliansen i Stockholms läns landsting ställer sig därför kritiska till regeringens förslag.

– Vi vill att regeringen ska tänka om. Beroende av vad som hänt så kan det komma många människor med skador som kräver sjukvård. Det kan också handla om ambulans till sitt hemlandsting eller psykosocialt mottagande som landstinget står för, säger Svenonius (M).

Vi vill att regeringen ska tänka om

Hon menar att Stockholms läns landsting med Sverige största flygplats Arlanda kommer att uppleva ett stort tryck vid en katastrof utomlands.

I dag sker evakuering främst med flyg konstaterar Svenonius (M).

– Den senaste stora evakueringen var tsunamin 2004. Då var det Stockholms läns landsting och Karolinska som fick ta emot flest patienter. Med tanke på Arlandas placering så är det Stockholm och Uppsala som får ta det största ansvaret när det händer någonting.

Med tanke på Arlandas placering så är det Stockholm och Uppsala som får ta det största ansvaret

Svenonius (M) hade förväntat sig att SKL, Sveriges kommuner och landsting, skulle ha lyft frågan men det har inte skett.

– Det är förvånande. Andra landsting kanske inte ser det som en stor fråga eftersom det inte är till dem som evakueringarna sker, säger Irene Svenonius (M).

På tisdagen (4 april) ska landstingsstyrelsen besluta om skicka sitt kritiska remissvar till regeringen.

Fakta

Efter tsunamin 2004

Vid evakueringen efter tsunamin 2004 uppgick Stockholms läns landstings merkostnader till 14,2 miljoner kronor.

Varav den katastrofmedicinska kostnaden för psykologiskt stöd, sjukvårdsgrupper och prehospital vård stod för 2,4 miljoner kronor.

Källa: SLL