ANNONS

Ersättningen för hemtjänsten höjs

Blomsterfonden har sagt upp sitt avtal.

Nu arbetar kommunen för att höja ersättningen för hemtjänst.

– Allt pekar ju på att den är för låg, säger kommunalrådet Siv Sahlström (C).
ANNONS

Lokaltidningen Mitt i berättade förra veckan om att Blomsterfonden, som bedrivit hemtjänst i kommunen de senaste 18 åren, säger upp sitt avtal med Danderyds kommun.

Detta eftersom de anser att man inte kan hålla en god kvalitet när kommunen betalar så låg ersättning. Blomsterfonden har hand om en tredjedel av hemtjänsten i Danderyd och sammanlagt 230 kunder kommer att beröras då de behöver hitta en ny hemtjänstleverantör inom den tre månader långa uppsägningstiden.

Kommunledningen medger nu att ersättningen är för låg och arbetar på ett förslag till höjd ersättning, som ska vara klart inom en månad.

– Vi gjorde en höjning senast i mars, men den räckte inte. I maj föreslog socialnämnden en höjning med ytterligare en procent. Men även det har vi skickat tillbaka och begärt ett mer underlag och en förnyad prövning, säger Siv Sahlström, som beklagar att Blomsterfonden valt att säga upp avtalet.

– Det är oerhört sorligt och jag är förvånad över att de inte inväntar fullmäktiges beslut.

Blomsterfonden har sedan i höstas fört dialog med kommunen om att ersättningen är för låg.

Enligt vd, Ulf Thörnevik, har lönekostnaderna ökat med 25 procent de senaste fem åren. Och ersättningen från kommunen ökat med endast åtta procent.

– Det är ett väldigt stort glapp och för varje år som går blir det större och större. Det är svårt att ange en exakt summa, och det är ju inte heller vår uppgift att göra det.

Enligt Ulf Thörnevik kan man ansöka om ett nytt avtal med kommunen om ersättningen kommer upp i en rimlig nivå.

ANNONS

– Vi är ledsna över att vi har behövt säga upp det här avtalet.

Men om Blomsterfonden inte skriver ett nytt avtal med kommunen blir det ändå inga problem att hitta nya hemtjänstleverantörer menar socialnämndens ordförande Isabella Jernbeck (M)

– Det är jag övertygad om. Men det är tråkigt att Blomsterfonden har sagt upp avtalet, kunderna har varit nöjda med dem.

Fakta

230 kunder

Blomsterfonden har bedrivit hemtjänst i Danderyd kommun sedan 1994 och har 230 kunder och omkring 40 medarbetare.

Avtalet sades upp i slutet av juni i år.

Inom en månad ska kommunfullmäktige besluta om höjd ersättning.

ANNONS