Efter ersättningsskolan: inget ska byggas

Thomas Ardenfors (M): "Strykningen är ännu en bekräftelse på att parken ska återställas"
Thomas Ardenfors (M): "Strykningen är ännu en bekräftelse på att parken ska återställas"
När ersättningsskolan i Fågelsångsparken har spelat ut sin roll ska inget byggas på platsen.
Därför har Sollentuna kommun nu strukit en mening ur ett viktigt strategiskt dokument.

I ett dokument från 2012, som beskriver planerna för Tureberg, står följande att läsa om Fågelsångsparken:

”Korsningen Turebergsleden/Love Almkvists väg ska prövas för bebyggelse”.

Nu har den meningen strukits.

Thomas Ardenfors (M)

När stadsbyggnadsnämnden den 15 november beslutade om reviderade direktiv för fortsatt programarbete i Tureberg står det numera endast:

”Bevara och utveckla Fågelsångsparken för rekreation. Tillgängligheten till och tryggheten i parken ska utökas”.

– Strykningen är ännu en bekräftelse på att parken ska återställas och förädlas när den tillfälliga skolan tjänat ut sitt syfte, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Ardenfors (M).

Fågelsångsparken nämns dock inte i förslaget till ny översiktsplan i Sollentuna, men Thomas Ardenfors menar att det inte påverkar Fågelsångsparkens prioritet negativt.

– Ett direktiv för programarbete väger tyngre än en översiktsplan, säger han.