Erstavik uppe i hovrätten

Erstavik Tingsrätten satte i december stopp för Johan af Petersens process mot Nacka kommun.

Han har stämt kommunen för att han förlorat tio hektar mark från Erstaviks fideikommiss till golfbanan.

Kärnan i målet handlar om när skadan uppstod och tingsrätten bedömde att grunderna för ett skadestånds­anspråk redan var preskriberade.

Men domen överklagades och nu kommer processen att tas om i hovrätten.