Erstaviks naturområde räddat för allmänheten

Erstaviks naturområde ska bli mer öppet för allmänheten. Länsstyrelsen och Nacka kommun kommer att satsa 2,5 miljoner på upprustning av leder och information.

Erstaviks fideikommiss är en stor jordbruksfastighet, vars yta, 2 100 hektar, motsvarar ungefär hälften av all tillgänglig naturmark i Nacka och cirka 300 hektar mark i Tyresö.

Ett nytt avtal har nu tecknats mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun. Det gamla var från 1991 och har förnyats år från år sedan början av 2000-talet.

– Det här avtalet säkrar att Erstavik förblir tillgängligt för allmänheten. Området är i dag välkänt för sin natur, sina vandringsleder och skidspår. Men det är ingen självklarhet – hela området är privatägt och det bedrivs jord- och skogsbruk på markerna, säger Åsa Engwall, natur- och fritidsdirektör på Nacka kommun.

Erstavik drar redan i dag mellan två och tre miljoner besökare per år, varav många Tyresöbor.

Det nya avtalet är enligt Åsa Engwall unikt. Det finns inte någon annan privat markägare med lika många besökare.

Förhoppningen är att avtalet ska locka ännu fler hit.

– Vi kommer att gå ut med mer information om området, både via webben och också genom att ha dialog med föreningar, skolor och allmänhet. Dessutom kommer vandringsleder, stigar och spångar att rustas upp för att öka tillgängligheten, säger Åsa Engwall.

Länsstyrelsen har bidragit till kommunens satsning och ska tillsammans med Nacka kommun dela på den initiala investeringen på 2,5 miljoner kronor.

Erstaviks fideikommiss kommer att få ersättning av Nacka kommun för bland annat skötsel och för den förväntade ökningen av antalet besökare.

Taket för ersättningen är 1,7 miljoner kronor per år.

Fakta

Skog dominerar

Erstaviks fideikommiss är cirka 2 100 hektar stort.

Huvuddelen täcks av skogsmark och cirka tio procent av öppen mark.

2-3 miljoner människor besöker Erstavik varje år.

Källa: Nacka kommun