Esteter får inte gå på Nackademin City

Nackademin City har inte tillstånd att bedriva det estetiska programmet. Men sedan i höstas har estetelever från Nackademin Norra gått på skolan.

Nu kräver Skolinspektionen att gymnasiet löser problemet.

Gymnasieskolan Nackademin Norras elever bad om att få flytta från Solna till Nackademin City i Stadshagen för att delta i ett större sammanhang. De elva eleverna, som går sista året, har endast sin fotostudio kvar i Solna och läser sedan i höstas kurser tillsammans med elever på Nackademin City.

Men det har de inte rätt att göra, enligt Skolinspektionen som tar stöd i skollagen.

– Det som har hänt är att man har flyttat elever från en enhet till en annan. De har inte tillstånd att bedriva verksamhet för estetsiska programmet på Nackademin City, säger Marie Wiberg-Svensson på Skolinspektionen.

Att bedriva ett program utan tillstånd kan få förödande konsekvenser för eleverna.

– Konkret innebär det att skolan inte har rätt att utfärda betyg för programmet man inte har tillstånd för.

Men att estetelevernaNackademin inte skulle få giltiga betyg är inte aktuellt, menar gymnasieskolas rektor Madleen Thyrén

– Vi har tillstånd för att bedriva programmet i Solna. Vi har lokaler där som är bättre lämpade för estetprogrammet. Diskussionen är nu var de får vara och inte får vara. De är registrerade i Solna och det är det som är viktigt, säger hon.

Skolinspektionen kräver att Nackademin vidtar åtgärder. I veckan ska skolans rektor ge besked om hur skolan tänker sig att elevernas kursupplägg ska se ut för att det ska stämma överens med kraven. Dock är inget beslut fattat ännu om vilka kurser som esteteleverna kommer att läsa på Norra respektive City.

I tillsynsrapporten konstaterar Skolinspektionen även att Nackademins elever måste ha tillgång till ett skolbibliotek, vilket är ett krav enligt skollagen. Madleen Thyrén säger att eleverna har tillträde till Kungsholmens bibliotek, vilket ska räcka. Däremot finns inget skriftligt avtal mellan skolan och biblioteket.

– Skolinspektionen vill se att vi har tecknat ett avtal och det är klart att vi ska åtgärda det.

I övrigt är rektorn nöjd med tillsynen. Hon menar att undervisning och pedagogiken fungerar som den ska och att åtgärderna som Skolinspektionen kräver är av mindre karaktär.