Etagelägenheter kan byggas i aula

Bandhagen Det kan bli bostäder i aulan i Bandhagens gamla gymnasieskola.

Exploateringsnämnden fattade i torsdags beslut om en ändrad markanvisning till fastighetsägaren, som möjliggör att de kan bygga 14 etagelägenheter.

Under 2000-talet byggdes skolan om till cirka 120 bostadslägenheter, men aulan undantogs eftersom man ansåg att den låg för nära Örbyleden som då klassades som primärväg för farligt gods.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna anser att det bör utredas om det kan vara andra verksamheter där, som idrott.