Ett av fem barn har mobbats i skolan

Minna Klintz (FP), avgående ordförande för utbildningsnämnden, tror att den nya handlingsplanen kommer att minska mobbningen på Lidingös skolor.
Minna Klintz (FP), avgående ordförande för utbildningsnämnden, tror att den nya handlingsplanen kommer att minska mobbningen på Lidingös skolor.
Var femte elev på Lidingö har varit med om mobbning och kränkningar det senaste året. Sedan 2010 har kommunen anmälts 19 gånger till Skolinspektionen. Nu ska kommunen bli bättre på att förebygga mobbning.

Mellan den 1 januari 2010 och den 31 augusti 2013 anmäldes Lidingö stad till Skolinspektionen 19 gånger för mobbning och kränkningar. De kommunala skolor som anmälningarna rört är Hersby gymnasium, Skärsätra skola, Larsbergs skola, Bo skola och Torsviks skola.

Även anmälningar mot friskolorna Animo och Futura har kommit in till Skolinspektionen.

Samtidigt visar en kartläggning från Lidingö stad att nästan var femte elev i årskurserna 3, 5 och 8 upplevt att de blivit mobbade eller kränkta det senaste året. Bland femteklassarna har den upplevda mobbningen nästan fördubblats.

– Varje barn som kränks är ett barn för mycket. Så länge mobbning förekommer kan vi inte vara nöjda, det är otroligt viktigt att jobba med detta, säger utbildningsnämndens avgående ordförande Minna Klintz (FP).

I de fall då Skolinspektionen kritiserat kommunen har kritiken gått ut på att händelser inte utretts tillräckligt.

Nu har staden klubbat igenom en policy om nolltolerans samt tagit fram en handlingsplan.

– Det viktigaste är att förebygga genom att jobba med värdegrundsfrågor i den dagliga undervisningen. Skolpersonal ska få utbildning för att få stöd att kunna hantera frågorna i den dagliga skolvardagen, säger Minna Klintz.

Varför har man inte börjat jobba med det här tidigare?

– Det har man gjort men skolorna har arbetat på olika sätt. Det har varit en process men nu har vi kommit fram till en gemensam handlingsplan som ska ut i alla skolor. Jag tror att detta blir ett viktigt verktyg.

Enligt Lidingö stads rapport uppfattar eleverna att kränkningar framförallt förekommer på skolgården, i matsalen, i omklädningsrum och korridorer när vuxna inte är närvarande. I rapporten fastslås också att arbetet mot diskriminering och kränkande behandling inte når fram till eleverna.

Maria Elmér som är chef för kvalitet, forskning och utveckling på Lidingö stad menar att man måste jobba långsiktigt.

– Vi måste skräddarsy arbetet för varje skola och kartlägga förutsättningarna inför varje läsår, säger hon.

I den nya handlingsplanen för nolltolerans ingår sju punkter, som att skolorna ska använda samma mall för att skriva en plan mot mobbning och att skolmiljön ska kartläggas årligen med hjälp av eleverna.

– Nolltoleransen ska inte vara en utopi utan ett rättesnöre. Målet är att inget barn ska bli diskriminerat eller utsättas för kränkningar, säger Maria Elmér.

Fakta

Många elever har upplevt mobbning

Så här svarade eleverna på Lidingö i enkäten (procent):

Källa: Lidingö stads brukarundersökning