Ett Bromma – då och nu

Bällstavägen i Mariehäll är ett område som genomgått en förvandling sedan 60-talet.
Bällstavägen i Mariehäll är ett område som genomgått en förvandling sedan 60-talet.
Bromma är en stadsdel i konstant förändring.
Från småstugor på åkermark till villakvarter à la trädgårdsstad. Från funkis- och miljonprojektens flerbostadshus till tätbebyggda kvarter och begreppet "promenadstad". Följ med på en historisk resa i bilder.

Foto: Ingemar Gram (Stockholms stadsmuseum)

DÅ: Alviks rondell någon gång på 1960-talet. Den gula färgen i övergångsstället, liksom bilarna i bakgrunden, skvallrar om att bilden är tagen innan Sverige fick högertrafik 1967. Shellmacken på andra sidan rondellen finns inte längre. Däremot rullar fortfarande tågen på spåren ovanför än i dag, i form av Nockebybanan. Dagens tunnelbana går på ett spår bakom spåret på bilden.

 

Foto: Filip Joelsson

NU: Mycket är fortfarande sig likt. Rondellen, spåren och tegelhuset på berget är i princip identiska med sina 60-talsversioner. Tågvagnarna har uppdaterats, förstås. De gula ränderna i övergångsstället har ändrats till vita, och trafiken rullar motsols i stället för medsols.

Foto: Göran H Fredriksson (Stockholm stadsmuseum)

DÅ: Bällstavägen på 1960-talet. Den gamla fabriksbyggnaden i bakgrunden hade redan då sett sina bästa dagar. Området Mariehäll har varit plats för fabriker och industri i århundraden. De gamla tegelbyggnaderna revs och ersattes ofta av 70 och 80-talets mindre fantasifulla kontorsfastigheter. Nu är även de ett minne blott, när hela stadsdelen håller på att omvandlas från industri- till bostadskvarter.

Foto: Filip Joelsson

NU: Fabriksbyggnaderna har ersatts med moderna kontorsfastigheter och flerbostadshus. Sundbyberg och Bromma har vuxit ihop, och binds samman av Bällsta bro över Bällstaån (bakom kameran). Byggboomen är total i området, och mycket fokus ligger på familjeliv. Hela Annedal, som harvuxit fram norr om gatan på bilden, är byggt med småbarnsfamiljer i åtanke.

 

Foto: Ingemar Gram (Stockholms stadmuseum)

DÅ:  I mitten av 60-talet kunde den som stod på Alviks tunnelbaneperrong blicka tvärs över Drottningholmsvägen och bort mot Alviks strand. Där nere i dalgången, i det vita huset på bilden, låg Barnängens ”Shantungskolan”. I huset, som även kallades ”direktörsvillan”, gavs lektioner i skönhetsbehandling för kvinnor, eller ”demonstratriser”, som skulle ut i butiker och marknadsföra produkter. Byggnaden revs på 70-talet.

Foto: Filip Joelsson

 NU: I dag blockeras vyn ned mot Alviks strand av kontors- och butikskomplexet vid Alviks torg. Det 18 våningar höga Alviks torn till vänster i bild stod klart 2014, och är uppfört på den plats där Shantungskolan låg 50 år tidigare. I dag hålls dock inte några kosmetikakurser på platsen, som numera i stället tillhandahåller 151 bostadsrätter. Lägenheterna är dock inte till för gemene man. Den översta lägenheten i huset såldes för 17,4 miljoner kronor år 2014.

Foto: Okänd (Stockholms stadsmuseum)

DÅ: Bensinstationen IC stod klar 1953 vid Brommaplan och låg bra till för alla bilägare i de nya, moderna stadsdelarna som byggdes västerut. Vällingby centrum invigdes året efter, 1954. Platsen vid Brommarondellen, i klykan mellan Kvarnbackvägen och Spångavägen, har varit säte för bensinmackar i över 60 år, och bär på mycket historia. Så sent som förrförra året mördades en 16-årig pojke på platsen i samband med en gängupprörelse.

Foto: Filip Joelsson

NU: I dag är retrostuket från IC-tiden ett minne blott, och en OKQ8-mack finns på platsen. IC blev OK på 1960-talet. Mackens framtid är dock oviss. Området runt Brommaplan ska byggas om helt och hållet, med 3000-4000 nya bostäder. I samband med den planerade ombyggnaden ska Brommaplan byggas ihop med angränsande Riksby, vilket innebär att macken med största sannolikhet kommer att rivas.

Foto: Okänd (Stockholms stadsmuseum)

DÅ: Innan tunnelbanan byggdes ut västerut trafikerades Bromma av tre spårvagnslinjer. Linje 11 (Ängbybanan), linje 12 (Nockebybanan) och, som syns på bilden, linje 13, Ulvsundabanan. På bilden syns dåvarande hållplats i korsningen där Ulvsundavägen möter Drottningholmsvägen. I dag är det endast Nockebybanan som finns kvar i spårvagnsväg. Dåvarande Ängbybanan byggdes ut mot Vällingby och Hässelby och omvandlades till dagens t-banelinje, och Ulvsundabanan försvann.

Foto: Filip Joelsson

NU: Dåtidens spårvagnstrafik har ersatts av ett myller av bilar. Trafiksituationen i hela Bromma är i dag ett konstant debattämne när det gäller stadsplanering. Och med tanke på att Brommas befolkning förväntas öka med tiotusentals invånare fram till 2030, står stadens politiker inför stora utmaningar på ett, redan i dag, minst sagt vältrafikerat vägnät.