Ett fåtal treåringar har hål i tänderna

I Upplands-Bro har långt färre tre-åringar hål i tänderna än i resten av länet. Järfälla där-emot ligger klart över snittet.

4,2 procent av Järfällas treåringar beräknas ha karies, det är högre än länets genomsnitt. Trots närheten till Upplands-Bro är förhållandet det omvända där – andelen treåringar med karies är lägre än länssnittet. Enbart en procent har karies enligt en ny rapport.

Anders Lindunger, klinikchef för Folktandvården i Järfälla och Upplands-Bro, känner igen sig i rapporten som landstinget nyligen presenterat.

– Bilden stämmer väl överens med hur det är.

Lindungers förklaring till skillnaden i tandhälsan bland de yngsta i de båda kommunerna är befolkningens sammansättning.

– De socioekonomiska skikten är olika i de två kommunerna.

Folktandvårdens stora ut­maning, enligt Lindunger, är kanske ändå främst en bete­endeförändring bland de äl­dre barnen och ungdomar­na.

I Järfällas olika kommun­delar har mellan 95 och 98 procent av treåringarna­ trots allt felfria tänder, medan endast 70 procent av sjuåringarna och 30 procent av 19-åringarna kariesfria.

– Det svåra är att få friska tonåringar att påverka sin tandhälsa, säger Anders Lindunger.

I de områden i Järfälla där tandhälsan är sämre bland såväl de yngsta som de äldsta barnen bedriver Folktandvården sedan tidig­are extra insatser, som extra fluorsköljningar i skolan.

Landstinget redovisar sedan åtta år sin årliga rapport om barn och ungdomars tandhälsa.

– Tandhälsan bland barn och ungdomar har generellt förbättrats. Rapporten visar att det är viktigt att gå vidare med det förebyggande arbetet. Det är prioriterat, säger Catrin Mattsson (C), i tandvårdsberedningen.

För att se en trend behöver man dock se utvecklingen över flera år, menar hon.

Fakta

Hålstatistik

Antal/andel treåringar med karies:

19-åringar:

Källa: Landstinget