Ett föräldrapar som vill följa sitt barn under en skoldag har hamnat i klinch med skolledningen. I klassen vill man ha besök av föräldrar högst en dag i veckan.

Föräldraparet som fick sin besöksdag inställd på grund av att det var friluftsdag, måste då skjuta sin vecka långt fram – något de inte vill då de är oroliga för att allt inte står rätt till i skolan. Nu har de vänt sig till Tyresö kommun, men kommunen anser att det är en sak mellan och skolledningen och föräldrarna.