Ett ja och ett nej till nya friskolor

Solna Thorengruppen har fått Skolinspektionens tillstånd att bedriva skolverksamhet i Solna. Med start hösten 2013 ska Thoren grundskola etablera sig i kommunen. Skolan ska ha förskoleklass, grundskolan årskurser 1–5 och fritids.

Samtidigt nekas Kulturutbildning Stockholm AB att starta skola i Solna. Skolinspektionen anser bland annat att företaget inte kunnat visa upp en realistisk budget eller att de kommer att ha tillgång till ändamålsenliga lokaler vid skolstart.