”Ett kollektivt straff”

Helena Saari visar på en karta hur långt det är att ta sig till Postens företagscenter i Huddinge. Från pendeln är det nästan en kilometer att gå.
Helena Saari visar på en karta hur långt det är att ta sig till Postens företagscenter i Huddinge. Från pendeln är det nästan en kilometer att gå.
Boende i Flemingsberg anser att Posten straffar alla när de slutat dela ut på deras adress. Och det slår hårdast mot de äldre.

Men trakasserierna mot brevbärarna har pågått länge utan att polisen fått vetskap om det.

Räkningar som riskerar att gå till inkasso, viktiga tider som missas och allmän oro för att bostaden ska sjunka i värde. Det var några av tankarna bland boende på Terapivägen som Lokaltidningen Mitt i träffade på en av gårdarna i förra veckan.

Frustrationen och ilskan över den uteblivna postutdelningen är tydlig.

– Det här drabbar alla här, men de som är äldre eller sjuka får det jobbigast. Har man kallelse till sjukvården kan man missa sina ­tider och få betala ändå. De känns som en kollektiv bestraffning, ­säger pensionären Helena Saari.

Förra veckan rapporterade Mitt i om att Posten slutat dela ut brev i totalt 39 trappuppgångar på Terapivägen. Omkring 1 300 hushåll får ta sig till Postens företagscenter i industriområdet bakom Huddinge centrum i stället för att få posten i brevlådan.

Enligt närpolisen i Huddinge har det bubblat under ytan länge. Brevbärare i området ska ha märkt av problemen i ungefär ett år, men har aldrig polisanmält. Det har gjort att polisen inte har kunnat agera.

– Det har länge varit allmänna trakasserier, någon har hällt matolja på en trapp så att brevbäraren ska halka, och man har följt efter med glåpord. Brevbärarna har stått ut med mycket och allt det här har kommit fram nu i efterhand, säger Anna Schelin, polis i Huddinge.

Posten har tidigare sagt till tidningen att det rört sig om två tillfällen där brevbärare hotats vid Terapivägen.

– Det handlar om allvarliga hot och det har föranlett att vi stoppat utdelningen på hela Terapivägen. Vi avvaktar nu och för dialog med vår skyddsorganisation, fastighetsägare och närpolis i området, säger Erik Fogelström, utvecklingschef för Posten region syd.

Polisen hade ett större möte med Posten, Securitas, socialtjänsten och bostadsrättsföreningar förra veckan. Syftet var att gemensamt hitta lösningar.

Nu kan man bara vänta, Posten kan inte ge besked om när brevutdelningen återupptas.

– Polisen kan inte stå och vakta brevbärarna, däremot finns vi där för allmänheten. Vi försöker vara där så mycket som möjligt nu. Hade vi fått veta det här tidigare hade vi kunnat arbeta mer förebyggande, säger Anna Schelin.

Arbetsmiljöverket kräver att Posten vidtar åtgärder, något som har tagit tid. Posten ska svara myndigheten om vilka åtgärder man vidtar senast den här veckan.

Fakta

Riskerar böter på 50 000 kronor

Den 23 maj genomfördes en första inspektion av Arbetsmiljöverket, efter ett stopp från Postens skyddsombud då brevbärare hotats på jobbet.

Posten riskerar ett vite på 50 000 kronor från Arbetsmiljöverket om man inte vidtar åtgärder gällande postutdelningen på Terapivägen.

Senast nu på fredag den 7 juni ska Posten ha svarat på hur man ska lösa problemet.

Källa: Arbetsmiljöverket