Ett lyft för ökad trygghet

Hässelby-Vällingby Fler arbetsplatser, ökad trygghet i offentliga rum och bättre förebyggande insatser mot barn och unga. Det är några av de åtgärder som behöver genomföras för att göra Hässelby och Vällingby till ”världsklass”, enligt stadsdelsförvaltningen.

Åsikterna går att hitta i ett remissvar till den så kallade ”Vision Hässelby-Vällingby 2030” som snart ska slås fast av staden.

Visionen liknar det som kallas för Järvalyftet i Stockholms norra stadsdelar och som nu ska spridas i fler av Stockholms förorter.

Jävalyftet har kritiserats i medierna för att flera av projekten inte ledde till det man planerat och samtidigt kostat stora pengar.