Ett Manhattan på Kungsholmen

Husfasaden ska vara i tegel i brun-beige-grå skala samt metallskivor i brons och mässingkulör.
Husfasaden ska vara i tegel i brun-beige-grå skala samt metallskivor i brons och mässingkulör.
Kontorsbyggnader i Lindhagen ska förvandlas till ett mini-Manhattan.

100 lägenheter på 13 våningar, shopping och kaféer ska ta bort Norden­flychtsvägens ­industrikänsla.

Nordvästra Kungsholmen fortsätter att förändras. Nu planeras för att två fastigheter, Paradiset 19 och 21, på Nordenflychtsvägen ska byggas om till bostäder.

– Nordvästra Kungsholmen har gått från att vara ett industriområde till ett bostadsområde, som är fantastiskt med strandpromenader och närhet till kommunikation. Redan vid förvärvet för två år sedan tänkte vi utveckla fastigheten efter det, säger Andreas Holmberg, affärsutvecklare på Ebab Fastighetsutveckling, som äger fastigheterna tillsammans med flera andra bolag.

Husen inrymmer i dag kontor, laboratorium, kök och verkstad.

Enligt Andreas Holmberg sitter de flesta av dagens hyresgäster på rivningskontrakt och är medvetna om förändringen som kommer att ske.

Enligt planbeskrivningen föreslås att fastigheterna ska bli upp till 13 våningar med cirka 100 bostadsrätter.

Majoriteten av lägenheterna ska ha balkong, men det ska också finnas en gemensam takterrass.

Den i dag relativt slutna gatan ska öppnas upp och ha så kallade centrumlokaler, med exempelvis butiker och kaféer i bottenplan.

Dessutom ska en passage byggas genom kvarteret och fungera som en genväg för fotgängare till Strandbergsgatan.

Fastighetsägaren till huset på Strandbergsgatan planerar för passagen på sin halva.

– Det kommer att korta tiden till tunnelbanan med ett par minuter, säger Andreas Holmberg.

Arkitekterna har en vision att föra tankarna till ett mini-Manhattan.

– Det vi menar är att huset ska kännas som en liten stad i sig. Det kommer att finnas volymförskjutningar i huset vilket gör att det ser ut som att flera byggnader sitter ihop. Det i kombination med projektets skala i det smala gaturummet skapar en urban känsla, som om man strosade genom Midtown på Manhattan, säger Stefan Sjöberg, som ansvarar för projektet på arkitektkontoret Kjellander + Sjöberg.

På stadsbyggnadskontoret är man positiv.

– Vi tror att det kan tillföra mer gatuliv än där är i dag, säger planhandläggare Julia Nedersjö.

Förslaget till detaljplan är ute på samråd.

Förhoppningen är att planen antas i stadsbyggnadsnämnden under första kvartalet 2014 och att en byggstart kan bli verklighet senare samma år.

En urban känsla, som om man strosade genom Midtown på Manhattan.Stefan Sjöberg, projektansvarig