Ett steg mot Walk of Fame

TUREBERG Sollentuna planerar en så kallad Walk of Fame på Turebergs torg.

Tanken är att betydelsefulla personer ska uppmärksammas med en markbeläggning. Nu har planerna tagit ytterligare ett steg mot förverkligande.

Kommunledningskontoret föreslår att en nomineringsberedning ska tillsättas för att ge förslag på betydelsefulla Sollentunabor som bör hyllas på gatan, medan kultur- och fritidsnämnden påpekar att det saknas resurser.