Ett steg närmare en överdäckning

Nackapolitikerna i stadsutvecklingsutskottet var eniga i sitt beslut om en överdäckning av delar av Värmdöleden.
Nackapolitikerna i stadsutvecklingsutskottet var eniga i sitt beslut om en överdäckning av delar av Värmdöleden.
Överdäckningen är tänkt att byggas där de framtida t-baneuppgångarna planeras.
Överdäckningen är tänkt att byggas där de framtida t-baneuppgångarna planeras.
Förslaget att däcka över en del av Värmdöleden passerade igenom ett politiskt nålsöga i veckan.

Eniga Nackapolitiker i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott sa då ja till en överdäckning.

”Att överdäcka motorvägen vid Nacka forum … är en viktig miljöförbättrande åtgärd” … ”I framtiden ser vi gärna en förlängning av överdäckningen västerut”, lät Hans Peters (C), anteckna vid tisdagens styrelsemöte i stadsutvecklingsutskottet.

Khashayar Famarnabr (S), lät anteckna:

”Det finns saker vi är oense om i kommunen men när det gäller överdäckningen är vi överens”… ”Vi vill gärna se att fler sträckor överdäckas…”.

Förslaget är att däcka över en 300 meter lång sträcka av motorvägen i höjd med Nacka forum. Överdäckningen beräknas kosta Nacka kommun, landstinget och Trafikverket 200–300 miljoner kronor och kan stå klar tidigast 2022.

Förslaget går nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.