Ett steg närmare höghus på Runby torg

Runby kan komma att få ett 20 våningar högt hus vid torget.

Samtidigt ska affärer och service göra torget mer attraktivt.

En förstudie ska nu tas upp för godkännande av politiken.

Redan i november kunde Mitt i Väsby berätta om fastighetsägaren Öresundskastellets vision om att bygga ett höghus vid Runby torg.

På Miljö- och planutskottets nästa sammanträde kommer politikerna att ta upp en förstudie som gäller Runby torg för godkännande. I förstudien konkretiseras fastighetsägarens vision om cirka 150 bostäder i form av två hus varav det ena kan bli omkring 20 våningar högt.

– Det är en limiterad plats att bygga på och då gäller det att utnyttja den mark som finns, säger Knut Peyron som står bakom Öresundskastellet.

Under förra hösten hölls en medborgardialog om Runby torg och många av dem som deltog menade att torget förfallit och uttryckte saknad över att många butiker slagit igen.

Knut Peyron hoppas på en utveckling av hela torget som går just i riktningen som lyftes fram i medborgardialogen.

– Vi vill förbättra torget och göra det mer levande. Då behövs ett bättre kundunderlag och bättre utbud av affärer och service, säger han.

Om förstudien godkänns blir nästa steg att ta fram ett förslag på detaljplan. Tidsplanen för projektet är fortfarande osäkert men enligt kommunens tjänstemän skulle planen kunna antas under första halvåret 2017.