Ett steg närmare ny Kevingeskola

En ny skola skulle ge ett lyft för både elever och personal, tycker Kevingeskolans rektor Lena Ländin.
En ny skola skulle ge ett lyft för både elever och personal, tycker Kevingeskolans rektor Lena Ländin.
Kevingeskolan är för trång och har blivit sliten.

Nu kan det bli aktuellt att bygga en helt ny skola i stället för att bygga ut och renovera den befintliga.

– Det kommer att bli ett lyft för hela Danderyd, säger Bengt Sylvan (L), ordförande i tekniska nämnden.

Kevingeskolans rektor Lena Ländin är positiv till att en ny skola nu kan bli verklighet.

– Jag tycker det är ett klokt och bra förslag. Någonting måste göras åt våra lokaler och ett nybygge skulle betyda en positiv satsning för framtiden, säger hon.

Skolan, som är byggd på 1960-talet, är sliten och inte anpassad till dagens krav på modern undervisning.

– Skolverksamheten fungerar i dag. Men det saknas många utrymmen som exempelvis grupprum och arbetsplatser för personal, säger Lena Ländin.

Frågan om Kevingeskolans lokaler har varit på politikernas agenda sedan 2012. Men tidigare har man mer diskuterat möjligheten att renovera och bygga till de befintliga lokalerna. Det är först det senaste året som kommunen på allvar har diskuterat en helt ny skola.

– Det är viktigt att vi få till en ny skola eftersom den nuvarande inte fungerar ur ett arbetsmiljöperspektiv, säger Olle Reichenberg (M), kommunalråd.

En ny skola skulle kunna byggas på en tomt intill. Detta skulle dock kräva att Klubbvägen dras om så att en ny infart bildas direkt från Golfbanevägen.

På skolan går det i dag 380 elever, vilket är ungefär 120 fler än vad skolan är byggd för. En nybyggd skola skulle ha kapacitet för 530 elever.

Under kommunstyrelsens möte igår måndag, efter tidningens pressläggning, diskuterade politikerna om man skulle skicka vidare ärendet till fullmäktige för ett slutgiltigt beslut.

– Inom kommunstyrelsen råder det en klar enighet om att en ny skola behövs, säger Siv Sahlström (C), kommunalråd.

Hur den nya skolan kan se ut i detalj är för tidigt att säga. Men enligt ett förslag föreslås skolan byggas som ett passivhus i tre våningar.

Bengt Sylvan (L), ordförande i tekniska nämnden, är positiv till en ny skola.

– Ett jättespännande projekt. Det kommer att bli ett lyft för hela Danderyd, säger han.

Prislappen för nybygget ligger på cirka 300 miljoner kronor. Vilket är långt mer än de 205 miljoner som avsatts om skolan skulle renoveras.

– I ett helhetsperspektiv går vi nog plus i slutändan. Vi kommer att bygga en hel del i området och intäkterna från bostäderna kommer att kunna bidra till att bekosta en ny skola, säger Olle Reichenberg.

Andra frågor som kommunen måste ta ställning till är storleken på idrottshallen som ska byggas till. Enligt ett tjänsteutlåtande skulle en större hall ha nytta för hela kommunen.

– Jag tror vi får titta på det. Det finns ett stort behov av hallar för vårt föreningsliv, säger Reichenberg.

Vad skulle en nybyggd skola innebära för personal och elever?

– Det skulle innebära en mycket stor skillnad på flera plan. Alla skulle erbjudas en bättre arbetsmiljö och moderna lokaler som lever upp till dagens krav. En ny skola skulle attrahera både elever, vårdnadshavare och medarbetare, vilket är en viktigt faktor för att fortsätta ha en god kvalitet, säger Lena Ländin.

Beslutar kommunen att bygga en ny skola kommer detta att påbörjas under nästa år.