Ett steg närmare omstridd marina

Grannarna i området känner att de har blivit förda bakom ljuset och är nu helt emot en exploatering vid Morningside.
Grannarna i området känner att de har blivit förda bakom ljuset och är nu helt emot en exploatering vid Morningside.
Den omtvistade Morningside Marina har fått grönt ljus i både miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Nu är det upp till fullmäktige att ta det avgörande beslutet.

Det omdebatterade programförslaget att bygga bostadshus längs Duvnäsvikens strand har nu fått tummen upp av både miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Förslaget har under beslutsprocessen bantats och är inte längre sjuvåningshus, utan har krympt till tre våningar höga hus, några med en indragen fjärde våning plus en suterrängvåning med garage och förråd. Allt som allt föreslås fem hus med totalt 25 nya lägenheter i området.

Kommunstyrelsen var dock inte enig, bland andra reserverade sig Miljöpartiets Sidney Holm mot beslutet.

– Vi var tveksamma redan från början och kände att man skulle ha svårt att få lönsamhet i projektet. Det visade sig ju att de inte fick det heller och då kom beslutet om sjuvåningshus, säger han.

Holm menar att bygga just här går emot kommunens strategi att förtäta existerande områden.

– Inte heller har de utrett vad det innebär för Saltsjöbanan.

Den miljöredovisning som gjorts i området visar också att det kan förekomma föroreningar av metaller, oljeämnen och PAH-ämnen i marken för bygget. Dessa, menar Magnus Birke, vd och projektledare för byggherren Duvnäs Fastigheter AB, ska saneras.

– Det finns en del skräp i marken som behöver tas om hand, eftersom det har legat en marina här tidigare.

De boende i området kände redan vid förra förslaget om sjuvåningshus att de blivit förda bakom ljuset och nu motsätter de sig exploateringen helt.

– Min bedömning är att det bara blir fler protester. Vi kommer att överklaga hela vägen ut, vi får se hur långt det hjälper, säger Mats Mitsell, närboende och medlem i aktionsgruppen ”Mot bostadsbebyggelse på Morningside marina”.

– Vi är valda av folket och vi måste lyssna på dem som bor i området, säger Sidney Holm.

Kommunen anser inte att naturen runt omkring kommer att ta skada av exploateringen och menar att allmänheten kommer att fortsätta ha tillgång till kusten som tidigare.

De planerade lägenheterna blir bostadsrätter, allt från 2:or på cirka 80 kvadratmeter till 5:or på 130 kvadratmeter. Exakt vad de kommer att kosta vill inte Magnus Birke på Duvnäs Fastigheter ännu uttala sig om.

– Det får vi se när vi vet vilken standard vi ska ha och vilket material vi väljer att använda oss av.

Nu ska en detaljplan göras som tidigast kan antas om ett år. Det första spadtaget beräknas tas 2014 och bygget vara klart två år senare. Kommunfullmäktige sammanträder den 4 mars.

Vi måste lyssna på dem som bor i området.sidney holm (mp)

Fakta

Omdebatterad höjd på nybygge

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2011 att starta programarbetet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade att skicka förslaget på samråd i februari 2012. Det pågick 12 mars–4 maj.

Till en början var det tänkt att husen skulle ha sju våningar – fem våningar, en suterrängvåning samt en indragen takvåning.

Projektet splittrar boende, liksom politikerna i kommunen.