Ett steg närmare Östlig förbindelse

Regeringens förhandlare vill fortsätta utreda en motorvägstunnel under Djurgården, Östlig förbindelse, mellan Nacka och norra Stockholm.
Regeringens förhandlare vill fortsätta utreda en motorvägstunnel under Djurgården, Östlig förbindelse, mellan Nacka och norra Stockholm.
Regeringens förhandlare vill arbeta vidare med Östlig förbindelse, motorvägen mellan Nacka och norra Stockholm.

Beskedet kom under måndagen.

Regeringens förhandlare Sverigeförhandlingen, presenterade under måndagen vilka infrastrukturprojekt förhandlingen vill arbeta vidare med i Storstockholmsregionen.

Östlig förbindelse, motorvägstunneln under Djurgården mellan Nacka och norra Stockholm, är ett av projekten.

– En seger för oss som kämpat länge för det här, kommenterar Nackapolitikern Mats Gerdau (M).

Om en månad sätter sig Nackapolitikerna ner och förhandlar med Sverigeförhandlingen om finansieringen.

I dagsläget beräknas motorvägen kosta 17,5 miljarder kronor.

En stor del av motorvägstunneln kommer att betalas av staten, samt med vägavgifter.

Även berörda kommuner, förutom Nacka även Värmdö, Lidingö och Stockholm stad, ska vara med och medfinansiera. Som motprestation ska kommunerna också bygga nya bostäder, för Nackas del 6 500 nya bostäder fram till 2035.

Säger kommunerna, riksdag och regering ja till motorvägstunneln kan vägtunneln stå klar tidigast 2027.