Ett ton zink kan ha dumpats i avlopp

Ett ton zink misstänks ha dumpats i avloppet.

Stockholm vatten vädjar nu till allmänheten om tips. Utsläppen är ett mysterium – men källan kan finnas i Järva.

Bromma reningsverk har fått ta emot sammanlagt upp till ett ton zink i avloppsvattnet de senaste fyra åren, med tydliga toppar vid enstaka tillfällen under höstarna, men också under vårarna.

Senaste massiva utsläppet, på minst 200 kilo, skedde mellan den 23 och 31 oktober. Zinket var löst i vatten och har delvis orenat kunnat rinna rakt genom reningsverket och ut i Saltsjön.

– Det kan vara ännu mer, 300 eller upp till 400 kilo, säger Ragnar Lagerkvist, miljöingenjör vid Stockholm vatten.

Det finns tre avloppstun­nlar till Bromma reningsverk: En från Järfälla, en från Sundbyberg och en från Järva­området. Stockholm vatten, som äger Bromma reningsverk, vet inte var utsläppet har skett.

– Nej, det är det som är problemet. Ingen i de här områdena som kan släppa ut de här mängderna, det finns inget företag som hanterar så mycket zink. Det är ett mysterium. Därför är misstankarna om dumpning stora, ­säger Ragnar Lagerkvist.

Stockholm vatten vill nu ha in tips.

– Det kan handla om ett företag som inte är medvetet om utsläppet.

När zinket är löst i vatten är det svårt för reningsverket att plocka upp det.

Kan man få reningsverket att ta upp det?

– Det skulle gå, men det skulle kräva enorma resurser, ­säger Ragnar Lagerkvist.

Det är ett mysterium.