Ett tredje nej för Douglas båthall

Det blir ingen prövning i kammarrätten av familjen Douglas båthall.

Rätten tyckte inte det fanns skäl att ändra tidigare nej till bygget.

Först sa både länsstyrelsen och förvaltningsrätten nej till Österåkers bygglov för familjen Douglas båthall i Säbyviken. Nu har kammarrätten, dit Douglas överklagat, beslutat att inte ta upp fallet för ny prövning.

Enligt kammarrätten saknas skäl att ändra förvaltningsrättens beslut. Fallet är heller inte viktigt för annan rättstillämpning och synnerliga skäl saknas också.

Beskedet är ett bakslag för Douglas och en framgång för boende i området som bekämpar exploateringen av Säbyviken.

Österåkers kommun har hela tiden gått på familjen Douglas linje att bygget handlat om en ”mindre avvikelse” från detaljplanen när man lät familjen bebygga grönområdet. Det tyckte varken länsstyrelsen eller förvaltningsrätten som menat att avvikelsen är betydande.

Kommunens ståndpunkt har också varit att en ny detaljplan är på gång. Bara två månader innan bygglov för tillbyggnaden gavs beslutade kommunstyrelsen om ett programuppdrag för att ta fram den nya detaljplanen. Men två år senare har den ännu inte klubbats.

Kritiker har också pekat på att kommunen gav bygglov till de två båthallsbyggnaderna utan att det fanns dispens från strandskyddet. Åtminstone den ena byggnaden påbörjades utan marklov och grannar har klagat på att de inte i laga ordning tillfrågats innan bygglov beslutades.

I sina skäl för att få kammarrätten att ta upp fallet har familjen Douglas bland annat framfört att stora ekonomiska värden står på spel i form av de två byggnaderna.

Ärendet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Fakta

Detta har hänt

2002: Kommunen ger bygglov till den 200 kvm stora båthallen.

2010: Kommunen ger bygglov till tillbyggnaden, 276 kvm.

2011: Länsstyrelsen upphäver bygglov för tillbygganden.

2012: Douglas överklagande avslås av förvaltningsrätten.