EU-medborgare utan bostad får ingen hjälp

KISTA Miljöpartiets Brigitta Hald-Svensson önskade i december 2013 att stadsdelsförvaltningen skulle se över hur man kunde hjälpa bostadslösa EU-medborgare.

Hon föreslog att ett preliminärt boende skulle öppnas.

Nu svarar förvaltningen att det inte ligger på stadsdelen att upprätta sådana boenden utan hänvisar till de dag- och nattverksamheter som har bidrag från Stockholms stad.