EU-minister minglar med ungdomar

GUSTAVSBERG Nu är det klart att EU-ministern Birgitta Ohlsson (FP) ska delta under Värmdös ungdomsparlament den 19 april.

Då kommer ministern att mingla med deltagarna och prata om demokratifrågor i Gustavsbergsteatern.

Värmdö ungdomsparlament är en satsning för att gymnasieungdomar i kommunen ska få möjlighet att påverka den lokala politiken.

Nästa fredag ska deltagarna rösta igenom motioner som sedan skickas direkt till ansvarig nämnd.

Motionerna berör bland annat förberedelse inför arbetslivet, utbildningsnivån på gymnasiet och förbättring av studieresultat.

Birgitta Ohlsson (FP) kommer till Gustavsberg den 19 april.